Budownictwo

CZ. II Doprowadzenie mediów oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne


Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują. W pierwszej części serii omówiliśmy wykonanie ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych. W ramach części drugiej omówimy: a) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków; b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne


Read more

CZ.I. Zagospodarowanie terenu budowy


Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu są stosowane lub występują.


Read more

Odpowiedzialność na budowie, czyli kto za co odpowiada.


Jaka jest odpowiedzialność Kierownika budowy? Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy podczas budowy? Na te i wiele pytań odpowiadamy w poniższym artykule.


Read more