Bezpieczny powrót do pracy- nowe zalecenia PIP

W dniu dzisiejszym Państwowa Inspekcja Pracy wydała nowe zalecenia w związku ze zbliżającym się czasem powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Ze względu na ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa, Inspekcja Pracy wskazuje na co należy zwrócić uwagę przy stopniowym wznowieniu działalności zawodowej. Zaznacza, że niektóre środki podjęte w przedsiębiorstwach w walce z koronawirusem, zostaną dalej utrzymane. 

Nowa ocena ryzyka zawodowego 

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, właściwe zorganizowanie obszaru BHP, zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy.  Zaznacza, że punktem wyjściowym w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy jest identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Inspekcja Pracy zaleca, aby podczas weryfikacji oceny ryzyka zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię zdolności produkcyjnych i operacyjnych.  Proponuje, aby w czasie pandemii szczególnie przyjrzeć się zagrożeniom psychospołecznym, które u większości grup zawodowych budzą uzasadniony lęk, stres, a także frustrację.  Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, co przełożyć się może na zwiększenie poziomu stresu całego zespołu pracowników. Dlatego ważne jest, aby wszystkie zagrożenia psychospołeczne uwzględnić w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego. 

Tworzenie planu działania

Kolejnym krokiem wskazanym przez Inspekcję Pracy jest stworzenie planu działania, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, które mają umożliwić normalny powrót do pracy przy jednoczesnym zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Wskazuje na kilka środków koniecznych do zastosowania jako eliminujące zagrożenia, są to:

 1. środki techniczne, które mają za zadanie ochronę zbiorową poprzez zastosowanie np. obudowy pleksiglasowej, oddzielenie stanowisk pracy przegrodami. Jeśli nie jest to możliwe, zapewnić odstęp 1,5 m między pracownikami oraz zadbanie o sprawną i wydajną wentylację;
 2. środki organizacyjne, które wprowadzić można poprzez zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy lub kierować tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonywania określonej pracy;
 3. środki ochrony osobistej, zapewniając pracownikom maski ochronne oraz rękawiczki;
 4. środki behawioralne, polegające na obserwacji wprowadzonych zasad wśród pracowników;
 5. działania przeciwepidemiczne, zapewniające ochronę pracownika poprzez zapewnieni środków dezynfekujących, zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higienicznych, przypomnienie o zasadach higieny- praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy.

Inspekcja Pracy podkreśla również, iż przed wznowieniem pracy należy poinformować pracowników o wprowadzonych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej. 

Minimalizacja narażenia na wirus

Jak wskazuje PIP, w okresie początkowym przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko prace kluczowe. Wskazuje, aby:

 1. świadczyć usługi zdalnie, jeżeli zachodzi taka możliwość;
 2. redukować kontakt fizyczny między pracownikami;
 3. przerwy na posiłki były zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie;
 4. zlecić pracownikom dbanie o czystość miejsca pracy;
 5. przy wejściu do zakładu i innych widocznych miejscach umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach w przypadku kichania i kasłania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić;
 6. ułatwić pracownikom transport indywidualny, a ograniczyć transport zbiorowy np. poprzez udostępnienie miejsc postojowych lub miejsc, w których można bezpiecznie przechowywać np. rowery;
 7. przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku;
 8. ograniczyć liczbę pracowników, rozważając przy tym konieczność dodatkowego przeszkolenia i wsparcia;
 9. w przypadku korzystania z personelu tymczasowego, ważne jest, aby poinformować takich pracowników o zagrożeniu w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.