Układ człowiek – maszyna – środowisko. O czym warto pamiętać dokonując oceny ergonomicznej?

CZ.II. Obowiązek przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w kontekście zmian rozporządzenia w sprawie NDS i NDN


W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348) oraz wprowadziło szereg zmian m.in.: wprowadziło jeden wykaz NDS dla szkodliwych czynników chemicznych i pyłowych występujących w środowisku pracy, dodało 16 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS i dla niektórych z nich wartościami NDSCh, zmieniło wartości NDS dla 31 substancji chemicznych i dla niektórych z nich wartości NDSCh, z czego dla 17 substancji zmniejszono wartość NDS, zweryfikowało zapisy dot. 18 czynników pyłowych i dla niektórych z nich zmieniło wartości dopuszczalnych stężeń NDS. Mimo tego, że w tym roku miną już dwa lata od czasu obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, to nadal można spotkać się z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi głównie terminów przeprowadzania badań i pomiarów stężeń czynników chemicznych w środowisku pracy, czy też ewentualnego ich wznowienia po wcześniejszym odstąpieniu od ich przeprowadzania. W niniejszym opracowaniu postaram się przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące obowiązku przeprowadzania przez pracodawców badań i pomiarów czynników szkodliwych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rozwijać wątpliwości związane ze zmianami w zakresie NDS czynników chemicznych oraz ich klasyfikacją.


Read more

CZ. I. Obowiązek przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w kontekście zmian rozporządzenia w sprawie NDS i NDN


W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 1. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348) oraz wprowadziło szereg zmian m.in.: wprowadziło jeden wykaz NDS dla szkodliwych czynników chemicznych i pyłowych występujących w środowisku pracy, dodało 16 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS i dla niektórych z nich wartościami NDSCh, zmieniło wartości NDS dla 31 substancji chemicznych i dla niektórych z nich wartości NDSCh, z czego dla 17 substancji zmniejszono wartość NDS, zweryfikowało zapisy dot. 18 czynników pyłowych i dla niektórych z nich zmieniło wartości dopuszczalnych stężeń NDS. Mimo tego, że w tym roku miną już dwa lata od czasu obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, to nadal można spotkać się z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi głównie terminów przeprowadzania badań i pomiarów stężeń czynników chemicznych w środowisku pracy, czy też ewentualnego ich wznowienia po wcześniejszym odstąpieniu od ich przeprowadzania.


Read more

Układ człowiek – maszyna – środowisko. O czym warto pamiętać dokonując oceny ergonomicznej?


Rozwój nauki i technologii wywołał u człowieka chęć dążenia do wyższego  komfortu pracy. Nie ma znaczenia, czy daną czynność wykonujemy zawodowo, czy też nie. Dążenie do coraz to lepszego komfortu spowodowało konieczność analizy relacji między człowiekiem, procesem pracy a środowiskiem. 


Read more

BHP podczas użytkowania drabin


DEFINICJA Produkt – rzecz ruchoma nowa lub używana, jak i naprawiana lub regenerowana przeznaczona do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była dla nich przeznaczona, dostarczaną lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi; […]


Read more

Plaga XXI wieku, czyli Cyfrowe Zmęczenie Wzroku


Cyfrowe zmęczenie wzroku już dziś określa się jako plagę XXI wieku. Długie godziny przed komputerem, tabletem czy smartfonem z dodatkiem sztucznego światła mogą powodować często niekorzystne obciążenie wzroku. Czym jest cyfrowe zmęczenie wzroku i do czego doprowadza dowiecie się w poniższym artykule. 


Read more

Jak przygotować się do kontroli PIP?


Przygotowując się do kontroli warto zajrzeć do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, aby lepiej poznać prawa i obowiązki w tym zakresie.Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się oraz wypalanie nadużyć, które podczas kontroli mogą mieć miejsce.


Read more

Kontrola Inspekcji Pracy na lata 2022 – 2024


Liczba kontroli zaplanowana została na podstawie doświadczeń spowodowanych pandemią w latach 2020 - 2021. Z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy ogółem, w 2022 roku planuje przeprowadzić 52 tyś. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych objąć przynajmniej 30 tyś. podmiotów - pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, studentów, uczniów i innych. Działania kontrolno - nadzorcze obejmować będą również wprowadzone zmiany w prawie, w tym zmiany dotyczące pracy zdalnej. 


Read more

Szczepienie ochronne a kara administracyjna i wypowiedzenie umowy o pracę 


Artykuł poświęcony jest tematowi szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym najnowszym zmianom w przepisach prawa. W artykule opisano także sposób wypowiadania umowy o pracę w podmiocie, który nie jest podmiotem leczniczym, w związku z brakiem szczepienia ochronnego.


Read more

Więcej urlopu, ale bez wynagrodzenia- nowe zmiany w kodeksie pracy


Polski rząd właśnie rozpoczął nowelizację kodeksu pracy, który ma na celu wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystości i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Więcej dni urlopu, ale bez wynagrodzenia lub jego połowę- te zmiany mogą być rzadko stosowane przez pracowników.


Read more

Skierowania na badania lekarskie, czy pracodawca musi je przechowywać?


Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przyjmując pracownika do pracy należy w pierwszej kolejności skierować go na wstępne badania lekarskie. Czy po przeprowadzeniu badań jesteśmy zobowiązani przechowywać skierowanie na badania lekarskie? W ilu egzemplarzach należy wystawić skierowanie, 2 czy 3? Zapraszamy do kolejnego artykułu.


Read more