Polecane

CZ. I. Obowiązek przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w kontekście zmian rozporządzenia w sprawie NDS i NDN


W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 1. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348) oraz wprowadziło szereg zmian m.in.: wprowadziło jeden wykaz NDS dla szkodliwych czynników chemicznych i pyłowych występujących w środowisku pracy, dodało 16 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS i dla niektórych z nich wartościami NDSCh, zmieniło wartości NDS dla 31 substancji chemicznych i dla niektórych z nich wartości NDSCh, z czego dla 17 substancji zmniejszono wartość NDS, zweryfikowało zapisy dot. 18 czynników pyłowych i dla niektórych z nich zmieniło wartości dopuszczalnych stężeń NDS. Mimo tego, że w tym roku miną już dwa lata od czasu obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, to nadal można spotkać się z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi głównie terminów przeprowadzania badań i pomiarów stężeń czynników chemicznych w środowisku pracy, czy też ewentualnego ich wznowienia po wcześniejszym odstąpieniu od ich przeprowadzania.


Read more

Plaga XXI wieku, czyli Cyfrowe Zmęczenie Wzroku


Cyfrowe zmęczenie wzroku już dziś określa się jako plagę XXI wieku. Długie godziny przed komputerem, tabletem czy smartfonem z dodatkiem sztucznego światła mogą powodować często niekorzystne obciążenie wzroku. Czym jest cyfrowe zmęczenie wzroku i do czego doprowadza dowiecie się w poniższym artykule. 


Read more

Jak przygotować się do kontroli PIP?


Przygotowując się do kontroli warto zajrzeć do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, aby lepiej poznać prawa i obowiązki w tym zakresie.Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się oraz wypalanie nadużyć, które podczas kontroli mogą mieć miejsce.


Read more

Skierowania na badania lekarskie, czy pracodawca musi je przechowywać?


Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przyjmując pracownika do pracy należy w pierwszej kolejności skierować go na wstępne badania lekarskie. Czy po przeprowadzeniu badań jesteśmy zobowiązani przechowywać skierowanie na badania lekarskie? W ilu egzemplarzach należy wystawić skierowanie, 2 czy 3? Zapraszamy do kolejnego artykułu.


Read more

Analiza stanu BHP. Jak ją przygotować?


Zbliża się czas, gdzie służba BHP jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia analizy stanu BHP. O czym warto pamiętać? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Co powinna zawierać analiza BHP? Zapraszamy do kolejnego artykułu, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Wraz z artykułem publikujemy przykładową analizę stanu BHP.


Read more

Ustawa o sygnalistach- co dokładanie mówi


Kodeks pracy broni pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem konsekwencji w związku z  wyjściem na światło dzienne informacji dotyczących stwierdzonych działań naruszających prawo polskie.


Read more

BHP przy obsłudze maszyn- ogólne wprowadzenie


Artykułu jest poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematyki wymagań dla maszyn. Głównym celem jest przedstawienie maszyn, które nie spełniają minimalnych lub zasadniczych wymagań ze względu na sposób użytkowania ich przez operatorów. W kolejnych artykułach będą omawiane różnego rodzaju maszyny. 


Read more

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?


20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.


Read more

Prace zbrojarskie i betoniarskie. Co powinieneś o nich wiedzieć.


BETONIARKA  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 34 tony w przypadku: – samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, – samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka,  – betoniarki z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka,  – betoniarki z pompą do betonu,  – samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu. Samobieżne maszyny […]


Read more

Zabezpieczenie i usuwanie wyrobów zawierających azbest


Azbest jest występującym w przyrodzie minerałem składającym się z włókien, które można rozdzielić na cienkie i trwałe wiązki. Istnieje kilka rodzajów azbestu.


Read more