PIP

Jak przygotować się do kontroli PIP?


Przygotowując się do kontroli warto zajrzeć do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, aby lepiej poznać prawa i obowiązki w tym zakresie.Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się oraz wypalanie nadużyć, które podczas kontroli mogą mieć miejsce.


Read more

Bezpieczny powrót do pracy- nowe zalecenia PIP


W dniu dzisiejszym Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia w związku z zbliżającym się czasem powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Ze względu na ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby, Inspekcja Pracy wskazuje na co należy zwrócić uwagę przy stopniowym wznowieniu działalności zawodowej. Zaznacza, że niektóre środki podjęte w przedsiębiorstwach w walce z koronawirusem, zostaną dalej utrzymane.


Read more