Skuteczny program Lockout/Tagout w 8 krokach

Oczywistym jest, że każde urządzenie przemysłowe może być niebezpieczne. Większość maszyn projektuje się w taki sposób, aby ich wyposażenie było bezpieczne dla użytkowników, ale dopóki źródła energii, takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, para wodna, woda pod ciśnieniem i sprężone powietrze są podłączone do maszyny, należy pamiętać, że zagrożenia te nadal będą istniały. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej systemowi lockout/tagout, który podwyższa znacząco poziom bezpieczeństwa pracy poprzez eliminację błędów ludzkich, ochronę pracowników przed wypadkiem oraz przed uszkodzeniem i ewentualnym zatrzymaniem produkcji. 

Tworząc program należy kierować się jedną prostą zasadą, wszystko opisujemy bardzo szczegółowo. Czym więcej istotnych informacji umieścimy w procedurze, tym lepsze zapewnimy bezpieczeństwo użytkownikowi. Wyobraźmy sobie duży park maszynowy, jest Wigilia, a wykonawca został natychmiastowo wezwany do awaryjnego wyłączenia maszyny. Nigdy wcześniej nie widział takiej maszyny, a tym bardziej z nią nie pracował. Tworząc solidne, szczegółowe i jasne wytyczne, możesz przygotować go na to, co może się przydarzyć.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak skutecznie napisać program Lockout/Tagout.

Krok 1: Zacznij od prawidłowego i dokładnego zidentyfikowania maszyny, w tym jego lokalizacji. Opisz do czego służy i jak działa. Zapoznaj użytkownika z daną maszyną. Pamiętaj, aby używać jasnego języka. Skomplikowane zdania mogą prowadzić do niepoprawnego działania ze strony wykonawcy. 

Krok 2: Kiedy planowana jest konserwacja/naprawa, należy powiadomić wszystkich pracowników, których może to dotyczyć. Pamiętaj również, aby zawrzeć informację o czasie pracy i czasie, w którym sprzęt może być niedostępny. Jeśli niedostępność sprzętu wymaga zmiany procesów pracy, opisz kroki jakie będą musiały być podjęte. 

Krok 3: Wyjaśnij szczegółowo proces wyłączania sterowania wszystkich napędów. Nie wystarczy w procedurze napisać „odłącz maszynę”. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, procedura powinna być bardzo szczegółowa. Opisz krok po kroku, jak należy odłączyć sterowanie wszystkich napędów.

Krok 4: Odłącz pierwotne źródła energii. Niezależnie od tego, czy główne źródła energii obejmują energię elektryczną, parę, wodę, gaz, sprężone powietrze lub inne, nie zakładaj, że osoba przeprowadzająca konserwację/naprawę zna to urządzenie. Dlatego warto zamieści informację, w jaki sposób należy odłączyć maszynę, ile jest źródeł energii i gdzie ich ma szukać.

Krok 5: Odłączenie pierwotnych źródeł energii pozwala na usunięcie znacznej części potencjalnego niebezpieczeństwa, ale możliwe jest, że istnieją również źródła energii wtórnej np. zatrzymane ciepło w systemie termicznym czy opary, które mogą wymagać odpowietrzenia. Jeżeli w danej maszynie występują źródła energii wtórnej, opisz proces, który pozwoli na pozbycie się jej.

Krok: 6: Po odłączeniu pierwotnych i wtórnych źródeł energii, należy zablokować oraz oznakować maszynę. W tym kroku wskaż, jakie blokady i oznakowanie należy użyć. Podkreśl, jak należy sprawdzić obecność systemu blokującego oraz jakie przyrządy pomiarowe informujące o braku napięcia, ciśnienia lub przepływu należy użyć. 

Krok 7: Zablokowane urządzenie należy prawidłowo oznaczyć za pomocą specjalnych oznakowań np. uwaga trwają prace naprawcze. Uwzględnij w tym kroku dodatkowo informację o przekazaniu wiadomości kolejnej zmianie roboczej, aby pracownicy przybywający do zakładu byli świadomi, że dany sprzęt został unieruchomiony.

Krok 8: Po zakończonej naprawie/konserwacji należy przywrócić urządzenie do pracy. W ostatnim kroku postaraj się opisać, w jaki sposób należy zlikwidować blokady/zawieszki. Możesz użyć zasady odwrotnego montowania, czyli ostatnia założona blokada będzie pierwszą blokadą, którą należy ściągnąć.

Utrzymanie powyższego schematu może uchronić pracowników przed poważnymi wypadkami podczas wykonywania czynności służbowych. Lecz należy mieć na uwadze, że nie wszystkie prace diagnostyczne, naprawcze mogą być wykonywane po odcięciu źródła energii. W przypadku braku możliwości odcięcia źródła energii należy ją ograniczyć i ciągle monitorować. Nowoczesne systemy zabezpieczające maszynę, umożliwiają monitorowanie poziomu energii, a w razie przekroczenia wartości dopuszczalnych- zatrzymać i odłączyć napęd.