Procedura

Choroba zawodowa pracownika. Co dalej?


Choroba zawodowa to choroba, którą znajdziemy w wykazie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych, która w wyniku oceny warunków pracy zostanie stwierdzone bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy po zgłoszeniu […]


Read more

Skuteczny program Lockout/Tagout w 8 krokach


Oczywistym jest, że każde urządzenie przemysłowe może być niebezpieczne. Większość maszyn projektuje się w taki sposób, aby ich wyposażenie było bezpieczne dla użytkowników, ale dopóki źródła energii, takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, para wodna, woda pod ciśnieniem i sprężone powietrze są podłączone do maszyny, należy pamiętać, że zagrożenia te nadal będą istniały. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej systemowi lockout/tagout, który podwyższa znacząco poziom bezpieczeństwa pracy poprzez eliminację błędów ludzkich, ochronę pracowników przed wypadkiem oraz przed uszkodzeniem i ewentualnym zatrzymaniem produkcji.


Read more