Więcej urlopu, ale bez wynagrodzenia- nowe zmiany w kodeksie pracy

Polski rząd właśnie rozpoczął nowelizację kodeksu pracy, który ma na celu wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystości i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Więcej dni urlopu, ale bez wynagrodzenia lub jego połowę – te zmiany mogą być rzadko stosowane przez pracowników.

Urlop rodzicielski i opiekuńczy 

Projekt wciąż jest w przygotowaniu. Zapowiedzi zmiany znalazły się w planie prac legislacyjnych Rady Ministrów, z którego wynika, że każdy pracownik będzie mógł wziąć pięć dni wolnego, by zająć się krewnym (córką, synem, ojcem, matką czy małżonkiem) lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Taki urlop będzie niestety bezpłatny, co jest sprzeczne z unijnymi regulacjami, które zakładają odpłatność tego urlopu na wysokości przynajmniej 80%.

Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia od pracy z powodu sił wyższych. Koszt takiego wolnego poniesie pracodawca, ale tylko w połowie i to w sytuacji spowodowanej wypadkiem, bądź chorobą członka rodziny. W ciągu roku pracownik będzie mógł wykorzystać 2 dni lub 16 godz. takiego zwolnienia. 

Zmiany przewidziane również są w urlopach rodzicielski. Ojciec dziecka zyska dodatkowe 9 tygodni, które jeśli nie wykorzysta – przepadną. Urlop w wymiarze 9 tygodni będzie wypłacalny w wysokości 70% podstawy wymiaru świadczenia. Rodzice wychowujący dzieci do lat 8 dodatkowo będą mogli skorzystać z elastycznego czasu pracy. 

Umowa o pracę

Projekt przewiduje możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności. Oznacza to, że pracodawca będzie miał możliwość wydłużenia okresu próbnego o czas absencji pracownika w firmie. 

Kolejna zmiana będzie tyczyć się tym razem wypowiedzeń, które będą musiały mieć swoje uzasadnienie. Dodatkowo będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji związkowej oraz ubiegania się o przywrócenie umowy o pracę na czas określony. 

Ponadto nadgodziny za pracę nie będą mogły zostać narzucone pracownikom, którzy wychowują dzieci do 8 lat. W obecnej chwili Kodeks pracy zakłada taką możliwość tylko w przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko 4- letnie i młodsze. Bez zgody pracownika, pracodawca nie będzie mógł nakazać pracy w nadgodzinach, w porze nocnej, pracy przerwanej, czy wysłać na delegację.