Toalety

Obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy


W ocenie niektórych pracodawców, obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenia szatni oraz toalet dotyczy wyłącznie tych przypadków, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy. Wielu pracodawców kwestionuje również wymóg zapewnienia w odpowiedniej odległości od miejsca pracy na otwartej przestrzeni pomieszczeń umożliwiających schronienie się przed opadami atmosferycznymi oraz ogrzanie się i zmianę odzieży; z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, pracownicy najczęściej przerywają pracę i transportowani są do stałego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W tym artykule spróbuję wyjaśnić z jakich przepisów wynika obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy. 


Read more