Polecane

Ustawa o sygnalistach- co dokładanie mówi


Kodeks pracy broni pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem konsekwencji w związku z  wyjściem na światło dzienne informacji dotyczących stwierdzonych działań naruszających prawo polskie.


Read more

BHP przy obsłudze maszyn- ogólne wprowadzenie


Artykułu jest poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematyki wymagań dla maszyn. Głównym celem jest przedstawienie maszyn, które nie spełniają minimalnych lub zasadniczych wymagań ze względu na sposób użytkowania ich przez operatorów. W kolejnych artykułach będą omawiane różnego rodzaju maszyny. 


Read more

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?


20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.


Read more

Prace zbrojarskie i betoniarskie. Co powinieneś o nich wiedzieć.


BETONIARKA  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 34 tony w przypadku: – samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, – samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka,  – betoniarki z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka,  – betoniarki z pompą do betonu,  – samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu. Samobieżne maszyny […]


Read more

Zabezpieczenie i usuwanie wyrobów zawierających azbest


Azbest jest występującym w przyrodzie minerałem składającym się z włókien, które można rozdzielić na cienkie i trwałe wiązki. Istnieje kilka rodzajów azbestu.


Read more

Czy pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?


Pracodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Czy wykaz zawarty w rozporządzeniu pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć? Po odpowiedź zapraszam Cię do dalszej części artykułu.


Read more

Wypalenie zawodowe uznane jako choroba


Od 1 stycznia 2022 r. pracownik cierpiący na wypalenie zawodowe będzie mógł uzyskać zwolnienie lekarskie od lekarza.Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska, 31% ankietowanych wśród pracowników umysłowych wskazało uczucie wypalenia zawodowego.


Read more

Narażenie na promieniowanie jonizujące związane z rozpadem promieniotwórczym radonu i jego średniorocznym stężeniem


DEFINICJE Promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm (nanometrów); Średnioroczne stężenie radonu – wartość stężenia radonu oszacowaną na podstawie pomiarów tego stężenia w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc, odpowiadającą średniemu stężeniu radonu w powietrzu w […]


Read more

Narażenie zawodowe u pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych


Główny Inspektor Sanitarny na stronie BIP 29.09.2020 r. opublikował wytyczne do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku. W zakresie sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny pracy polecono: „Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych (realizacja zamierzenia w latach 2021-2022).” W związku powyższym w okresie 2021-2022 odbędą się kontrole przeprowadzane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie spełnienia obowiązków określonych w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 23715 w/w ustawy.


Read more

Czy kluczyki możemy pozostawić w stacyjce sterowniczej maszyny?


Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją, gdy pracownicy notorycznie pozostawiali kluczyki w stacyjce sterowniczej maszyny, twierdząc że „przecież nic się nie stanie” lub „za chwilę wracam”. Czy w takim razie możemy pracownikom na to pozwolić?


Read more