Media

CZ. II Doprowadzenie mediów oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne


Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują. W pierwszej części serii omówiliśmy wykonanie ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych. W ramach części drugiej omówimy: a) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków; b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne


Read more