Wypadek przy pracy w czasie pandemii

Stan epidemii panujący w naszym kraju, zmusza wielu pracodawców do oddelegowania swoich pracowników do pracy w formie telepracy, zwanej potocznie pracy zdalnej. Z uwagi, iż proponowana forma nie była do tej pory zbyt często wykorzystywana przez pracodawców, sprawia ona wiele niedogodności. W poniższym artykule, znajdziesz 6 najczęściej pojawiających się problemów związanych z wypadkiem przy pracy podczas pracy zdalnej.

Celem postępowania powypadkowego jest ustalenie przyczyn wypadku i wprowadzenie działań korygujących/zapobiegawczych, tak aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnego zdarzenia. W sytuacji, gdy pracownik podczas pracy zdalnej uległ wypadkowi przy pracy, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych, czyli powołać zespół powypadkowy oraz sporządzić dokumentację powypadkową i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego, dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia. Wypadkiem przy pracy jest więc zdarzenie nagłe, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Choć wszystko wraca powoli do normy, a instytucje państwowe wprowadzają nowe wytyczne dla niektórych branż, nadal pojawiać się będą problemy związane z wypadkiem przy pracy podczas pracy zdalnej. Pracownicy mogący wykonywać pracę na odległość zapewne zostaną jeszcze przez pewien czas w domu, dlatego postanowiliśmy opisać najczęściej występujące problemy podczas postępowania powypadkowego przy pracy zdalnej.

1. Zdalne przesłuchanie poszkodowanego

Regulacje prawne w żaden sposób nie zabraniają, aby tryb postępowania powypadkowego był prowadzony za pomocą komunikacji zdalnej, lecz należy jednak pamiętać o pewnych restrykcjach nałożonych m.in. w art. 267 §1 Kodeksu karnego, który wskazuje, że nagrywanie rozmów, w których się uczestniczy nie może być uznane za popełnienie przestępstwa oraz art. 23 Kodeksu cywilnego, który określa, iż wykorzystanie nagranych treści powinno dotyczyć tylko i wyłącznie sprawy, w przedmiocie której toczy się postępowanie.

2. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu 

Dla zespołu powypadkowego również spisanie protokołu stwarza wiele niedogodności. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym oraz dostępem do miejsca zdarzenia wypadkowego, uniemożliwia zespołowi wypadkowemu lepszego zrozumienia zaistniałego wypadku. 

3. Trudność dostępu do dokumentacji pracowniczej

Trudności pojawiają się również z dostępem do dokumentacji pracownika, czyli weryfikacji aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Większość pracowników administracyjno- biurowych zapewne również pracuje zdalnie, a mało kto posiada dokumentację pracowniczą również w formie elektronicznej.

4. Związek z pracą

Pójście do sklepu lub zrobienie prania, będzie dyskwalifikowało zdarzenie jako wypadek przy pracy, stąd również problem w zakresie weryfikacji stopnia prawdziwości informacji przekazywanych przez poszkodowanego lub świadka. Na odległość łatwiej po prostu manipulować informacjami.

5. Określenie urazu

Zespół powypadkowy polega na opinii lekarza, który określa uraz poszkodowanego. Co w sytuacji, gdy pracownik nie może dostać się do niego? Zawsze jest jakieś rozwiązanie, w sytuacji awaryjnej można skierować pracownika do lekarz stomatolog. 

6. Wnioski i zalecenia

Konieczność uwzględnienia możliwego wpływu zmian spowodowanych stanem pandemii na sposób wykonywania pracy i okoliczności zdarzenia.

Niestety, jak widać praca zdalna niesie za sobą wiele problemów w przypadku wypadku przy pracy, a żadne ustawy nie wprowadziły zmiany postępowania wypadkowego. Okres 14-dniowy nadal obowiązuje, a wizyta u lekarza dla poszkodowanego może w czasie pandemii być utrudniona.