ZUS

Kwoty jednorazowych odszkodowań ulegną zmianie


Od 1 kwietnia 2021 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy bądź chorób zawodowych ulegnie zmianie.


Read more