Zbrojenia

Prace zbrojarskie i betoniarskie. Co powinieneś o nich wiedzieć.


BETONIARKA  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 34 tony w przypadku: – samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, – samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka,  – betoniarki z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka,  – betoniarki z pompą do betonu,  – samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu. Samobieżne maszyny […]


Read more