Zajezdnia

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej


DEFINICJA Komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie Linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne na określonej drodze […]


Read more