Zagrożenia

Bezpieczeństwo w przemyśle petrochemicznym: ochrona ludzi i środowiska


Przemysł petrochemiczny odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, dostarczając produkty niezbędne do wielu dziedzin życia codziennego. Jednakże, ze względu na charakter procesów chemicznych oraz obecność substancji niebezpiecznych, praca w tym sektorze niesie ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń. Dlatego też bezpieczeństwo w przemyśle petrochemicznym jest priorytetem, zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska naturalnego.


Read more

Nowe wyzwania BHP w dobie pracy zdalnej: jak dostosować standardy BHP do pracy zdalnej i zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących z domu


Wraz z rozwojem technologii i zmianami w sposobach pracy, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie pracy zdalnej. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend, zmuszając wiele przedsiębiorstw do szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Jednak praca zdalna niesie ze sobą nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak dostosować standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) do pracy zdalnej i zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących z domu?


Read more