Whistleblower

Sygnalista. Wzorowy pracownik, czy demaskator?


Sygnalizować możemy wiele- drogę, wiadomości, ale również i nieprawidłowości. Te ostatnie, choć kojarzą się z donosicielstwem to pracownik taki będzie miał zapewnioną ochronę. Dyrektywa zostanie wprowadzona w życie w grudniu 2021 r. Kogo dotyczy? Jakie nowe obowiązki będą ciążyć na pracodawcy? Jakie informacje zgłasza sygnalista? Za co przewiduje się kary?


Read more