Składnica

Bezpieczeństwo w tartakach – wybrane zagadnienia


DEFINICJA Tartak – zakład zajmujący się rozpiłowywaniem kłód na tarcicę oraz przerobem tarcicy na różne element Mygła – stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach. Mygła pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię składowania na składnicach i przy zrywce drewna z lasu. Mygłownica – urządzenie montowane na ciągniku zrywkowym, służące do spychania drewna i formowania go w mygłę. […]


Read more