Ryzyko

Ryzyka i szanse wg normy 45001


Zgodnie z nową normą, podstawą do zaplanowania działań w Systemie Zarządzania BHP jest analiza i ocena ryzyka oraz szans w zakresie jego ograniczenia. Jak pisaliśmy w ostatnim artykule, nową normę należy wprowadzić do dnia 31 marca 2021 r. uwzględniając powstałe przy tym nieprawidłowości. W tym artykule postaramy się, aby opisać działania odnoszące się do ryzyk i szans, z którymi niekiedy mamy wiele problemów.


Read more