Rolnik

Borelioza jako choroba zawodowa


W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłacanych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się trzykrotnie. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim zwiększaną liczbą zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie boreliozę- chorobę przenoszoną przez kleszcze. Liczba zakażeń wzrosła drastycznie, tylko w roku 2019 odnotowano ich 296, a w całej Polsce ponad 20 tyś.


Read more