Pracownik

Czy pracodawca może sam przeprowadzić kontrolę trzeźwości w swoim zakładzie pracy?


Pracodawca jest zobowiązany, aby dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób przebywających w zakładzie pracy. W razie wypadku to on ponosi odpowiedzialność za powstałe zdarzenie. Jednak co w sytuacji, gdy pracodawca ma podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu? Czy w takiej sytuacji może przeprowadzić badanie alkomatem? Czy może wyrywkowo poddać kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników? Na te i inne pytania, odpowiadamy w dalszej części artykułu.


Read more