Podsumowanie

Część II. Co nam dała pandemia? Wpływ stanu epidemii na przedsiębiorstwa.


Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wprowadza wile zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w naszych przedsiębiorstwach. Począwszy od zmian narzucony na system prawny, po sposób organizacji warunków pracy. Już dziś wiemy, że pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną nadal utrzymane. Zapraszamy do drugiej części artykułu.


Read more

Część I. Co nam dała pandemia? Wpływ stanu epidemii na przedsiębiorstwa.


Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wprowadza wile zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w naszym przedsiębiorstwie. Począwszy od zmian wprowadzonych w systemie prawnym, po sposób organizacji, a także warunków pracy. Już dziś wiemy, że pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną nadal utrzymane.


Read more