PIS

Kontrola PIS w podmiotach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem epidemii, a prawo przedsiębiorców


1. Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna może kontrolować sposób realizacji ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 68 ust. 4 władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia […]


Read more