Petrochemia

Bezpieczeństwo w przemyśle petrochemicznym: ochrona ludzi i środowiska


Przemysł petrochemiczny odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, dostarczając produkty niezbędne do wielu dziedzin życia codziennego. Jednakże, ze względu na charakter procesów chemicznych oraz obecność substancji niebezpiecznych, praca w tym sektorze niesie ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń. Dlatego też bezpieczeństwo w przemyśle petrochemicznym jest priorytetem, zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska naturalnego.


Read more