Mierzenie

Czy pracodawca może mierzyć temperaturę ciała swoim pracownikom?


W czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,wielu pracodawców rozważa możliwość kontroli temperatury pracowników oraz współpracowników. Przepisy polskiego prawa nie zabraniają pracodawcom kontroli mierzenia temperatury ciała, lecz również żaden przepis jasno nie wskazuje, iż pracodawca ma prawo do tego właśnie pomiaru. Czy w takim razie pracodawca może poddać kontroli mierzenia temperatury swoich pracowników?


Read more