LOTO

System Lockout/Tagout (LOTO): kluczowy element bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych


Bezpieczeństwo jest priorytetem w każdym zakładzie produkcyjnym, szczególnie tam, gdzie pracownicy mają do czynienia z maszynami i urządzeniami o dużej mocy oraz potencjalnie niebezpiecznymi. System Lockout/Tagout (LOTO) jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w takich miejscach. W tym artykule omówimy szczegółowo, czym jest system LOTO oraz jakie są jego główne zasady i korzyści. Procedura LOTO ma swoje korzenie w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogach prawnych dotyczących ochrony pracowników. Wiele krajów i jurysdykcji ma przepisy regulujące stosowanie systemu LOTO w zakładach pracy. Przykładami takich przepisów są OSHA (Occupational Safety and Health Administration) w Stanach Zjednoczonych, dyrektywy Unii Europejskiej, a także przepisy krajowe, które określają obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed energią niebezpieczną.


Read more