Kontrola

Jak przygotować się do kontroli PIP?


Przygotowując się do kontroli warto zajrzeć do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, aby lepiej poznać prawa i obowiązki w tym zakresie.Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się oraz wypalanie nadużyć, które podczas kontroli mogą mieć miejsce.


Read more

Kontrola PIS w podmiotach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem epidemii, a prawo przedsiębiorców


1. Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna może kontrolować sposób realizacji ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 68 ust. 4 władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia […]


Read more