Hałas

Przykładowe zagrożenia występujące w magazynach


Rozważając zagrożenia występujące w magazynach, niezwykle istotne jest zrozumienie, że magazyny są integralną częścią wielu branż, w tym produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego. Wraz z funkcją przechowywania towarów, zarówno surowców, jak i gotowych produktów, magazyny są miejscem, gdzie pracownicy codziennie napotykają na różne rodzaje zagrożeń.


Read more

Czy substancje chemiczne występujące w środowisku pracy mogą uszkodzić słuch?


Hałas od wielu lat jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy. Z ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi około połowa pracowników pracuje w narażeniu na hałas. W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas może dojść do nieodwracalnych zmian w organizmie ludzkim polegających m.in. na trwałym ubytku słuchu. 


Read more