Hałas

Skutki długotrwałego narażenia na hałas i znaczenie ochronników słuchu


Hałas jest wszechobecnym elementem naszego codziennego życia, jednak jego długotrwałe narażenie może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Zrozumienie tych skutków oraz zastosowanie odpowiednich ochronników słuchu jest kluczowe dla ochrony zdrowia i zapewnienia komfortu w miejscach o wysokim poziomie hałasu.


Read more

Przykładowe zagrożenia występujące w magazynach


Rozważając zagrożenia występujące w magazynach, niezwykle istotne jest zrozumienie, że magazyny są integralną częścią wielu branż, w tym produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego. Wraz z funkcją przechowywania towarów, zarówno surowców, jak i gotowych produktów, magazyny są miejscem, gdzie pracownicy codziennie napotykają na różne rodzaje zagrożeń.


Read more

Czy substancje chemiczne występujące w środowisku pracy mogą uszkodzić słuch?


Hałas od wielu lat jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy. Z ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi około połowa pracowników pracuje w narażeniu na hałas. W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas może dojść do nieodwracalnych zmian w organizmie ludzkim polegających m.in. na trwałym ubytku słuchu. 


Read more