COVID-19

Wykonywanie badań okresowych w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego


W ostatnim czasie coraz częściej od swoich znajomych zajmujących się bhp, otrzymuję pytania, czy po odwołaniu stanu epidemii należy w terminie 180 dni skierować pracowników na profilaktyczne badania okresowe, których wykonywanie zostało zawieszone przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania stanu epidemii. W tym artykule spróbuję wyjaśnić wątpliwości związane z tym zagadnieniem. 


Read more

Szczepienie ochronne a kara administracyjna i wypowiedzenie umowy o pracę 


Artykuł poświęcony jest tematowi szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym najnowszym zmianom w przepisach prawa. W artykule opisano także sposób wypowiadania umowy o pracę w podmiocie, który nie jest podmiotem leczniczym, w związku z brakiem szczepienia ochronnego.


Read more

Robić, czy nie robić?


Pisaliśmy już o tym w artykule pt. „Kłopotliwa ocena ryzyka zawodowego”, który znajduje się tutaj. Jednak ze względu na sporą liczbę wiadomości od Was i duże zdezorientowanie, publikujemy krótki artykuł na temat zagrożenia COVID-19 w ocenie ryzyka zawodowego.


Read more

Część II. Co nam dała pandemia? Wpływ stanu epidemii na przedsiębiorstwa.


Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wprowadza wile zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w naszych przedsiębiorstwach. Począwszy od zmian narzucony na system prawny, po sposób organizacji warunków pracy. Już dziś wiemy, że pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną nadal utrzymane. Zapraszamy do drugiej części artykułu.


Read more

Kłopotliwa ocena ryzyka zawodowego. Czy muszę ją teraz aktualizować?


W ostatnim czasie Państwowa Inspekcja Pracy nawoływała, aby dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając nowe zagrożenia m.in. zagrożenia biologiczne oraz zagrożenia psychospołeczne, de facto wywołane wcześniej przywołanym wirusem. Ale czy tak naprawdę wszyscy musimy aktualizować ryzyko? Czy obecna sytuacja zmusza, aby COVID-19 wpisać jako zagrożenie biologiczne dla wszystkich stanowisk?


Read more

Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 za chorobę zawodową


Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.


Read more

Czy pracodawca może mierzyć temperaturę ciała swoim pracownikom?


W czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,wielu pracodawców rozważa możliwość kontroli temperatury pracowników oraz współpracowników. Przepisy polskiego prawa nie zabraniają pracodawcom kontroli mierzenia temperatury ciała, lecz również żaden przepis jasno nie wskazuje, iż pracodawca ma prawo do tego właśnie pomiaru. Czy w takim razie pracodawca może poddać kontroli mierzenia temperatury swoich pracowników?


Read more

18 porad jak zapobiegać COVID-19 w swoim zakładzie pracy


Sytuacja panująca w naszym kraju jest dla wszystkich bardzo trudna. Dlatego, aby zwiekszyć bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy, warto już od samego początku przestrzegać zaleceń instytucji państwowych. Poniżej znajdziesz 14 porad, jak zapobiegać wirusowi w swoim zakładzie pracy.


Read more