Szkolenie BHP dla pracownika – jakie dokumenty przygotować przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu

Program szkolenia i lista obecności to niejedyne dokumenty, o których musisz pamiętać przygotowując szkolenie BHP. Sprawdź, czego wymagają przepisy prawa i o jakie materiały należy zadbać przed i po zakończeniu szkolenia. 

Pracodawca ma obowiązek troszczyć się o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na jego barkach spoczywa m.in. prowadzenie szkoleń pracowników – okresowych i wstępnych dla świeżo zatrudnionych osób.

Za chwilę dowiesz się, jakie dokumenty musi zapewnić prowadzący szkolenie przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia oraz poznasz sposób na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na przygotowaniu niezbędnych materiałów. 

Szkolenie okresowe i wstępne BHP – dokumenty

W przypadku szkoleń okresowych i wstępnych nie ma dowolności. Zasady ich przeprowadzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym akcie normatywnym znajdziesz wskazówki, jakie dokumenty stworzyć przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia BHP.

Przygotowując się do prowadzenie szkolenia przygotuj:

 1. Program szkolenia wstępnego lub okresowego BHP

Program określa cele i zakres szkolenia oraz sposób jego przeprowadzenia. Należy go dostosować do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Zgodnie z rozporządzeniem, ten dokument musi być przechowywany przez pracodawcę.

Ramowe programy szkolenia znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia. To na ich podstawie należy przygotować tematykę, formę realizacji oraz czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.

 1. Prezentacje lub inne materiały dydaktyczne (np. filmy lub instrukcje bezpieczeństwa), które wykorzystasz podczas szkolenia. Możesz przygotować je samodzielnie lub użyć gotowe treści przygotowane przez wyspecjalizowane firmy.
 1. Listę obecności lub inny dokument potwierdzający udział pracowników w szkoleniu.
 1. Materiały potrzebne do przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności po zakończeniu instruktażu stanowiskowego lub egzaminu po szkoleniu okresowym.
 1. Dodatkowe materiały, np. instrukcje bezpieczeństwa lub inne dokumenty dotyczące BHP, które przydadzą się podczas szkolenia. To mogą być najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, wyciąg z regulaminu pracy lub zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie pracy czy na konkretnym stanowisku.
 1. Niezbędne wyposażenie i narzędzia, np. rzutnik czy flipchart. Organizator szkolenia musi oczywiście przygotować lokal, który nadaje się do przeprowadzenia instruktażu.

Pamiętaj, że przebieg szkolenia BHP należy udokumentować dziennikiem zajęć oraz protokołem przebiegu egzaminów.

Szkolenie BHP dla pracowników – jakie dokumenty po jego przeprowadzeniuu

Szkolenie BHP jest już zakończone. Co teraz? Oto dokumenty i materiały, które są niezbędne:

 1. Protokół z przeprowadzenia szkolenia, który zawiera informacje dotyczące tematów poruszanych podczas szkolenia, uczestników oraz ewentualnych pytań i wątpliwości, które pojawiły się podczas instruktażu.
 1. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego/wstępnego – odpis zaświadczenie przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.
 1. Kartę szkolenia wstępnego, w której pracownik potwierdza pisemnie odbycie instruktażu ogólnego lub instruktażu stanowiskowego. Karta przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.
 1. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 1. Ewentualne dodatkowe dokumenty, takie jak ankiety ewaluacyjne czy też inne formy sprawdzenia skuteczności szkolenia.

Pamiętaj aby te dokumenty były przechowywane w bezpiecznym miejscu i były dostępne dla pracodawcy lub inspekcji pracy.

Szkolenie BHP pracowników i jego dokumentacja – jak ułatwić sobie zadanie

Jak już wiesz, przed szkoleniem i po jego zakończeniu należy przygotować sporo materiałów i dokumentów. Wiele z nich jest wymaganych przepisami prawa – Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. To może być pracochłonne zajęcie.

Praktycznym rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji, która ułatwia i przyspiesza przygotowanie dokumentacji szkolenia BHP.

Profesjonalna aplikacja wygeneruje po zakończeniu instruktażu:

Z pewnością dużą zaletą takiego nowoczesnego rozwiązania jest automatyzacja całego procesu. Kluczowe informacje dotyczące szkolenia (m.in. dane firmy) wprowadzane są na zasadzie autouzupełniania. Dla osób prowadzących szkolenia BHP to duża oszczędność czasu.

Dodatkowo program szkolenia zawarty w aplikacjach możesz modyfikować. To znaczy, że dopasujesz go do swoich wymagań oraz uzupełnisz o własne materiały, np. prezentacje lub zdjęcia.

Pamiętaj, że nowoczesne aplikacje wspierające pracę firm świadczących usługi BHP dla innych podmiotów czy pracowników zatrudnionych jako służba BHP, są rozbudowane i oferują wiele innych przydatnych narzędzi, np. moduły kontroli, wypadku, oceny ryzyka.

Koniecznie zajrzyj na stronę BHPin i zapoznaj się ze szczegółową ofertą. Przez 30 dni aplikację możesz testować za darmo. Na stronie znajdziesz również wiele przydatnych informacji z branży BHP, aby być zawsze na bieżąco!