Robić, czy nie robić?

Pisaliśmy już o tym w artykule pt. „Kłopotliwa ocena ryzyka zawodowego”, który znajduje się tutaj. Jednak ze względu na sporą liczbę wiadomości od Was i duże zdezorientowanie, publikujemy krótki artykuł na temat zagrożenia COVID-19 w ocenie ryzyka zawodowego. 

Jak waidomo, w ostatnim czasie Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi wzmożone kontrole pod względem bhp. Do końca roku organ ten przeprowadzi kilkadzięsiąt tysięcy kontroli zakładów pracy. Inspekcja Pracy podczas kontroli chce sprawdzić przede wszystkim, czy pracodawcy należycie chronią pracowników przed rozprzestrzeniajacym się koronawirusem (wyposażenie pracowników w środki ochronne) oraz czy pracodawca ocenił ryzyko związane z możliwościa zarażenia się koronawirusem.

Co na to przepisy? Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy1, pracodawca jest zobowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające je. Kwestię związaną z pojęciem ryzyka uregulowane są w rozporządzeniu z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy2, gdzie ryzyko jest określone jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożadanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególnosci wystapienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych. Jak wiadomo, podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Należy również pamietać, iż wykonywana ocena ryzyka zawodowego odnosi się do stanowiska pracy. 

Aktualizować czy nie aktualizować? Biorąc pod uwagę zdanie Głównego Inspektoratu Pracy, który powołuje się na przepisy w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki3, należałoby ocenę ryzyka zawodowego zaktualizować dla prac wymienionych w powyższym rozporządzeniu. 

zał.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Natomiast Główny Inspektorat Sanitarny jest innego zdania. Bowiem twierdzi, iż zagrożenie biologiczne jakim jest SARS-COV-2 należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk, które zawodowo są narażone na działanie koronawirusa. Do takich stanowisk należy przede wszystkim: służba zdrowia, pracownicy naukowi pracujący nad szczepionką oraz laboranci.

Kontrola PIP, czy się odwoływać? Inspekcja Pracy swe kontrole prowadzi na podstawie materiału „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracujących w czasie epidemii COVID-19”4. W materiale tym możemy zanleźć m.in. listę kontrolną, która ma nam pomóc w określeniu planu działania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Ale co w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją PIP? Jeżeli w naszym zakładzie pracy nie ma podstaw do aktualizacji oceny ryzyka, a Inspekcja Pracy występuje o natychmiastowe zaktualizowanie tego dokumentu, możemy od zdania PIP odwołać się.  Jednak należy mieć na uwadzę, iż mowa o przedsiebiorstwach, gdzie wirus SAR-CoV-2 nie jest zagrożeniem. 

Podsumowując, zagrożenie biologiczne jakim jest koronawirus wg GIP powinniśmy zaktualizować w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk wymienionych w przytoczonym wyżej rozporządzeniu, natomiast zdaniem GIS tylko dla stanowisk, które są „na pierwszej lini frontu”, czyli przede wszystkim służba zdrowia. Jakie jest zdanie zespołu BHPin? My podziela zdanie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, chyba że w przedsiębiorstwie prawdopodobne jest wystąpienie zakażenia lub pracownicy już przeszli chorobę.