Praca na wysokości z wadą wzroku. Czy to w ogóle bezpieczne?

Mając na uwadze obowiązek pracodawcy nałożony w art. 229 Kodeksu pracy, nie może on dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Co więc w sytuacji, gdy pracownik wykonujący pracę na wysokości ma wadę wzroku, a jedyną korekcją wzroku są okulary? Czy lekarz medycyny pracy w takiej sytuacji może wydać orzeczenie lekarskie dopuszczające pracownika do prac na wysokości? 

Na początku wyjaśnijmy krótko, czym jest praca na wysokości. W rozumienia rozporządzenia to praca szczególnie niebezpieczna wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości powyżej 1 m nad poziomem ziemi. Do prac na wysokości nie możemy zaliczyć prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne stałe konstrukcje czy urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Wada wzroku wymaga od pracownika noszenia szkieł korekcyjnych, które w rozumieniu  ustawodawstwa stanowią przeciwskazanie do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m. Dlaczego prawo jest w tym zakresie tak restrykcyjne? Ze względu na związane z tym niebezpieczeństwa. Prace na wysokości odnoszą stosunkowo duży odsetek wszystkich wypadków w konsekwencji, do których najczęściej dochodzi do upadku. Okulary podczas upadku prawdopodobnie uszkodzą się, a odłamki szkła mogą doprowadzić do dodatkowego niebezpieczeństwa, powodując uraz oczu. Dlatego, dopuszczony jest tylko pracownik, który może stosować soczewki korekcyjne dające gwarancję zachowania trwałości korekcji wzroku podczas wykonywanych prac.  Soczewki odpowiednio dobrane nie mogą same wypaść, a w razie upadku pracownika nie spowodują żadnych urazów oczu. 

Niekiedy sytuacja komplikuje się, gdy lekarz orzecznik dopuszcza pracownika do pracy na wysokości powyżej 3 m, pomimo iż korekcją wzroku są jedynie okulary. W takiej sytuacji orzeczenie jest błędnie wydane, a my powinniśmy skierować się np. do innego lekarza w celu przeprowadzenia ponownego badań lub odwołać się w terminie 7 dni, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych. Pamiętać należy, że orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. 

Na rynku możemy spotkać się z firmami, które w swojej ofercie posiadają rozwiązanie dla pracowników stosujących tylko okulary korekcyjne. Z tańszych rozwiązań są to gogle z wkładkami korekcyjnymi, które przygotowywane są nawet co pół dioptrii. Wystarczy dopasować gogle do wady wzroku i gotowe. Lecz najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku są oczywiści specjalnie przygotowane gogle, gdzie w pierwszej kolejności pracownik przechodzi gruntowne badania wzroku, a na ich podstawie przygotowywane są odpowiednie gogle. Na uwadze należy mieć, iż rozporządzenie powyżej przytoczone, nie wskazuje, ani nie wspomina o żadnym rozwiązaniu w przypadku takich osób, lecz jasno zaznacza, że pracownicy Ci powinni nie zostać dopuszczeni do pracy wykonywanej na wysokości powyżej 3 m. 

Podsumowując, pracownik z wadą wzroku może przystąpić do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m, jeżeli zastosuję korekcję wzroku za pomocą soczewek. W innym przypadku lekarz orzecznik nie powinien wydać pozytywnego orzeczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.