Boose speaker

Analiza stanu BHP. Jak ją przygotować?


Zbliża się czas, gdzie służba BHP jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia analizy stanu BHP. O czym warto pamiętać? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Co powinna zawierać analiza BHP? Zapraszamy do kolejnego artykułu, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Wraz z artykułem publikujemy przykładową analizę stanu BHP.


Read more

Ustawa o sygnalistach- co dokładanie mówi


Kodeks pracy broni pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem konsekwencji w związku z  wyjściem na światło dzienne informacji dotyczących stwierdzonych działań naruszających prawo polskie.


Read more

BHP przy obsłudze maszyn- ogólne wprowadzenie


Artykułu jest poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematyki wymagań dla maszyn. Głównym celem jest przedstawienie maszyn, które nie spełniają minimalnych lub zasadniczych wymagań ze względu na sposób użytkowania ich przez operatorów. W kolejnych artykułach będą omawiane różnego rodzaju maszyny. 


Read more

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?


20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.


Read more


Zabezpieczenie i usuwanie wyrobów zawierających azbest


Azbest jest występującym w przyrodzie minerałem składającym się z włókien, które można rozdzielić na cienkie i trwałe wiązki. Istnieje kilka rodzajów azbestu.


Read more

Czy pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?


Pracodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Czy wykaz zawarty w rozporządzeniu pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć? Po odpowiedź zapraszam Cię do dalszej części artykułu.


Read more

Wypalenie zawodowe uznane jako choroba


Od 1 stycznia 2022 r. pracownik cierpiący na wypalenie zawodowe będzie mógł uzyskać zwolnienie lekarskie od lekarza.Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska, 31% ankietowanych wśród pracowników umysłowych wskazało uczucie wypalenia zawodowego.


Read more


Narażenie zawodowe u pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych


Główny Inspektor Sanitarny na stronie BIP 29.09.2020 r. opublikował wytyczne do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku. W zakresie sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny pracy polecono: „Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych (realizacja zamierzenia w latach 2021-2022).” W związku powyższym w okresie 2021-2022 odbędą się kontrole przeprowadzane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie spełnienia obowiązków określonych w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 23715 w/w ustawy.


Read more