Jakie zmiany niesie za sobą projekt dotyczący medycyny pracy?

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim na uprzednio wystawionym skierowaniu lekarskim przez pracodawcę. Ma to na celu określenie zdolności do pracy pracownika na danym stanowisku. Jednak, czy wiesz, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzenia? Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł do końca.

Ministerstwo Zdrowia w związku z dużym obłożeniem do lekarzy specjalistów, ukazał projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają umożliwić lekarzom medycyny pracy, skierowania pracownika na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, iż chce możliwie jak najwcześniej wykrywać u pracowników symptomy chorób cywilizacyjnych, takich jak: chorób układu sercowo- naczyniowego, metabolicznych i onkologicznych. Ponadto zmiana rozporządzenia ma na celu edukację zdrowotną pracowników, w tym dotyczącą stylu życia oraz w przypadku takiej potrzeby, wskazanie dalszego postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. 

Dzięki wprowadzeniu zmian w powyższe rozporządzenie, MZ nie tylko chce zmniejszyć obłożenie do lekarzy specjalistów, ale również ma możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycznych. Jak wynika z analizy przeprowadzonej na próbie ponad 4000 badań pracowników narażonych na hałas, wykazano, iż tylko w 4% przypadków była konieczna konsultacja otolaryngologiczna. Ministerstwo podaje również za przykład analizę jaką wykonano na 5043 badaniach przeprowadzonych w ciągu roku, w jednostce sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracownikami w 360 zakładach pracy o różnym profilu działalności.  Okazało się, że do wydania orzeczeń lekarskich przeprowadzono 5107 konsultacji specjalistycznych, ponieważ tego wymaga obecne prawo. Stanowi to blisko około połowę kosztów badań profilaktycznych. 

Na dzień dzisiejszy, projekt jest nadal na etapie konsultacji, lecz po jego publikacji, zmiany mają wejść w życie w ciągu dwóch tygodni. Po wprowadzeniu go w życie, badania lekarzy specjalistów będą przeprowadzone tylko w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne. Dodatkowo w projekcie uwzględniono przepis przejściowy, które mówi, iż badania profilaktyczne oraz postępowania ws. wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia przeprowadza się z uwzględnieniem nowych przepisów.