Czy pracodawca jest zobowiązany ponieść koszty związane z podróżą za badania specjalistyczne pracownika?

Każdy pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy. Jednak, co w sytuacji gdy pracownik ten, aby wykonać badania musi przejechać do innego miasta? Kiedy pracodawca jest zobowiązany pokryć koszt przejazdu na badania lekarskie lub badania specjalistyczne?

Kodeks pracy, a dokładnie art. 229 § 3 definiuje prawo, gdzie pracownik może ubiegać się o pokrycie przez pracodawcę kosztów przejazdu do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub pracownik wykonuje pracę. Wynika to z obowiązku przejścia okresowych lub kontrolnych badań profilaktycznych przewidzianych w Kodeksie pracy. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Zgodnie z powyższym, Kodeks pracy narzuca na pracodawcę obowiązek pokrycia nie tylko kosztów samych badań lekarskich, ale również kosztów dojazdu do innej miejscowości, gdzie badania te były wykonywane. Przytoczony powyżej artykuł odwołuje się do zasad obowiązujących przy podróżach służbowych, zgodnie z którym pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Natomiast w przypadku, gdy pracownik odbywa badania lekarskie w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w której wykonuje pracę, koszt dojazdu pokrywa on sam. 

Jednak co w sytuacji, gdy pracownik jest zobowiązany wykonać badania specjalistyczne w innej miejscowości, w celu stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej? Czy w takiej sytuacji pracodawca będzie także zobowiązany do poniesienia kosztów przejazdu? 

W przypadku, gdy pracownik musi wykonać badania specjalistyczne w celu stwierdzenia choroby zawodowej, pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów związanych z przejazdem na te badania. Kodeks pracy jasno wskazuje, iż tylko w przypadku badań profilaktycznych pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przejazdem do innej miejscowości.