Czy badaniom kontrolnym podlega osoba będąca na zwolnieniu lekarskim powyżej 35 dni, lecz bez zachowania ciągłości zwolnienia?

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 23 dni. Na weekend nie otrzymał zwolnienia lekarskiego. Kolejne zwolnienie zostało wystawione od poniedziałku i obejmowało 12 dni. Czy w tym przypadku obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie pracownika na badania kontrolne ze względu na 35 dniowe zwolnienie lekarskie?

Obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 229 Kodeksu pracy jest poddanie pracownika badaniom lekarskim:

Badania okresowe oraz kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy, w zawiązku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

W opisanym przypadku, pracownik po trwającym łącznie 35 dniowym zwolnieniu lekarskim, które zostało przerwane i nie zachowało ciągłości zwolnienia, nawet jeżeli przerwa ta przypadała na dzień wolny od pracy, nie musi być kierowany na badania kontrolne. W opisanym przypadku, badaniom kontrolnym podlega tylko pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni z zachowaniem ciągłości. Termin 30 dni w opisanym przypadku, będzie liczył się od dnia pierwszego następnego zwolnienia.

Podsumowując, pracodawca ze względu na przerwanie zwolnienia lekarskiego, nie ma obowiązku wysyłania pracownika na badania kontrolne.