Wypalenie zawodowe uznane jako choroba

Plaga XXI wieku, czyli Cyfrowe Zmęczenie Wzroku


Cyfrowe zmęczenie wzroku już dziś określa się jako plagę XXI wieku. Długie godziny przed komputerem, tabletem czy smartfonem z dodatkiem sztucznego światła mogą powodować często niekorzystne obciążenie wzroku. Czym jest cyfrowe zmęczenie wzroku i do czego doprowadza dowiecie się w poniższym artykule. 


Read more

Jak przygotować się do kontroli PIP?


Przygotowując się do kontroli warto zajrzeć do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, aby lepiej poznać prawa i obowiązki w tym zakresie.Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się oraz wypalanie nadużyć, które podczas kontroli mogą mieć miejsce.


Read more

Kontrola Inspekcji Pracy na lata 2022 – 2024


Liczba kontroli zaplanowana została na podstawie doświadczeń spowodowanych pandemią w latach 2020 - 2021. Z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy ogółem, w 2022 roku planuje przeprowadzić 52 tyś. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych objąć przynajmniej 30 tyś. podmiotów - pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, studentów, uczniów i innych. Działania kontrolno - nadzorcze obejmować będą również wprowadzone zmiany w prawie, w tym zmiany dotyczące pracy zdalnej. 


Read more

Szczepienie ochronne a kara administracyjna i wypowiedzenie umowy o pracę 


Artykuł poświęcony jest tematowi szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym najnowszym zmianom w przepisach prawa. W artykule opisano także sposób wypowiadania umowy o pracę w podmiocie, który nie jest podmiotem leczniczym, w związku z brakiem szczepienia ochronnego.


Read more

Więcej urlopu, ale bez wynagrodzenia- nowe zmiany w kodeksie pracy


Polski rząd właśnie rozpoczął nowelizację kodeksu pracy, który ma na celu wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystości i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Więcej dni urlopu, ale bez wynagrodzenia lub jego połowę- te zmiany mogą być rzadko stosowane przez pracowników.


Read more

Skierowania na badania lekarskie, czy pracodawca musi je przechowywać?


Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przyjmując pracownika do pracy należy w pierwszej kolejności skierować go na wstępne badania lekarskie. Czy po przeprowadzeniu badań jesteśmy zobowiązani przechowywać skierowanie na badania lekarskie? W ilu egzemplarzach należy wystawić skierowanie, 2 czy 3? Zapraszamy do kolejnego artykułu.


Read more

Analiza stanu BHP. Jak ją przygotować?


Zbliża się czas, gdzie służba BHP jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia analizy stanu BHP. O czym warto pamiętać? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Co powinna zawierać analiza BHP? Zapraszamy do kolejnego artykułu, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Wraz z artykułem publikujemy przykładową analizę stanu BHP.


Read more

Ustawa o sygnalistach- co dokładanie mówi


Kodeks pracy broni pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem konsekwencji w związku z  wyjściem na światło dzienne informacji dotyczących stwierdzonych działań naruszających prawo polskie.


Read more

BHP przy obsłudze maszyn- ogólne wprowadzenie


Artykułu jest poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematyki wymagań dla maszyn. Głównym celem jest przedstawienie maszyn, które nie spełniają minimalnych lub zasadniczych wymagań ze względu na sposób użytkowania ich przez operatorów. W kolejnych artykułach będą omawiane różnego rodzaju maszyny. 


Read more

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?


20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.


Read more