Czy pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?

Norma ISO 45001: bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dla lepszej przyszłości


Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy stanowią kluczowy element dla sukcesu każdej organizacji. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że miejsce pracy jest bezpieczne, zdrowe i wolne od ryzyka wypadków oraz zagrożeń zdrowotnych. W celu usprawnienia zarządzania tymi kwestiami na całym świecie, powstała norma ISO 45001.


Read more

Nowa funkcja bezpieczeństwa w BHPin – dwuskładnikowa weryfikacja (2FA)


Z przyjemnością informujemy o nowej funkcji bezpieczeństwa, która właśnie została wprowadzona do naszej aplikacji BHPin- Dwuskładnikowa Weryfikacja, potocznie znana jako 2FA. Naszym głównym celem jest zapewnienie Ci jeszcze wyższego poziomu ochrony Twojego konta, a wprowadzenie 2FA to kolejny krok w tym kierunku.


Read more

Postępowanie przy wypadku przy pracy ciężkim lub śmiertelnym: Bezpieczeństwo i wsparcie dla pracowników


Wypadki przy pracy ciężkie lub śmiertelne stanowią tragiczne wydarzenia, które mają poważne konsekwencje zarówno dla poszkodowanych pracowników, jak i dla ich rodzin. W takich sytuacjach kluczowe jest odpowiednie postępowanie w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy medycznej, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz udzielenia wsparcia emocjonalnego dla wszystkich zaangażowanych stron.


Read more

Czy zawał serca klasyfikuje się jako wypadek przy pracy?


Zawał serca jest poważnym i nagłym zdarzeniem medycznym, które może mieć śmiertelne konsekwencje. W kontekście klasyfikacji jako wypadku przy pracy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak przyczyna zawału, miejsce i okoliczności, w których wystąpił.


Read more

Przedstawienie roli i odpowiedzialności kadry kierowniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowie


Przedstawienie roli i odpowiedzialności kadry kierowniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowie jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem i minimalizowania zagrożeń dla pracowników. Kierownictwo odgrywa ważną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i działaniu jako wzorzec dla całego zespołu. Rola kadry kierowniczej polega na pełnieniu funkcji przywódczych i podejmowaniu decyzji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na placu budowy. Kierownictwo powinno być świadome potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z pracami budowlanymi oraz przekazywać tę wiedzę pracownikom. Odpowiedzialność kierownictwa w zakresie BHP obejmuje również opracowywanie polityki i procedur bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez cały zespół.


Read more

Rola kierownika budowy a odpowiedzialność za BHP


Bezpieczeństwo na budowie jest niezwykle ważnym elementem, który należy brać pod uwagę na każdym etapie realizacji projektu. Kierownik budowy pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiednich standardów BHP na placu budowy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników spoczywa głównie na nim, dlatego musi przestrzegać określonych zasad i procedur.


Read more

Dobieranie środków ochrony indywidualnej oraz roboczej w pracy


Bezpieczeństwo i ochrona pracowników są niezwykle istotne w każdym miejscu pracy. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, pracodawcy muszą dostarczać odpowiednie środki ochrony indywidualnej (SOI) oraz środki ochrony roboczej (SOR). Dopieranie tych środków jest kluczowym krokiem w zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek dotyczących dopierania SOI oraz SOR w miejscu pracy.


Read more

Zrozumienie i implementacja standardowych procedur operacyjnych (SOP) w magazynach


Standardowe procedury operacyjne, czyli SOP (od ang. Standard Operating Procedures), to zestaw szczegółowych, pisemnych instrukcji opisujących jak wykonywać konkretne operacje lub czynności. W kontekście magazynów, SOPy są kluczowym narzędziem, które pomaga zapewnić spójność, efektywność i bezpieczeństwo procesów magazynowych.


Read more

Przykładowe zagrożenia występujące w magazynach


Rozważając zagrożenia występujące w magazynach, niezwykle istotne jest zrozumienie, że magazyny są integralną częścią wielu branż, w tym produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego. Wraz z funkcją przechowywania towarów, zarówno surowców, jak i gotowych produktów, magazyny są miejscem, gdzie pracownicy codziennie napotykają na różne rodzaje zagrożeń.


Read more

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach


Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w magazynach to aspekt o kluczowym znaczeniu, który zapewnia ochronę zarówno dla pracowników, jak i dla samych towarów. Właściwe przestrzeganie zasad BHP może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w miejscu pracy, poprawy efektywności pracy i ograniczenia strat finansowych dla przedsiębiorstw.


Read more