28 kwietnia 2020 r. Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia 2020 r. obchodzimy kolejny Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. Tegoroczny temat obchodów, miał być poświęcony tematyce przemocy i nękania w świecie pracy, lecz ze względu na zaistniałą sytuację, postanowiono zmienić go.

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia chce w ten sposób zwrócić szczególną uwagę na stopień zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zmusza do zastanowienia, czy wystarczająco chronimy ich zdrowie, co jeszcze powinniśmy zrobić, aby poprawić ich sytuację i w jaki sposób zadbać o tych najbardziej narażonych.

Niebezpieczeństwa w obliczu pandemii

Mając na uwadze rozprzestrzeniający się wirus, rząd Polski oraz wielu innych państw, wdrożył szereg ograniczeń i restrykcji związanych z przemieszczaniem się ludności. Zamrożona gospodarka spowodowała nie tylko globalny kryzys zdrowotny, ale również kryzys społeczny i ekonomiczny. W wielu przypadkach, pracodawcy skrócili czas pracy swoim pracownikom, a duża liczba pracowników została bez pracy i bez dochodów. Dotknęło to szczególnie sektory usługowe oraz sektory zajmujące się działalnością kulturalną.

Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje, że prace może stracić 25 mln pracowników, natomiast o 35 mln może powiększyć się grono ludzi, które pomimo pracy będą zarabiać mniej i żyć na poziomie ubóstwa. Dyrektor Międzynarodowej Organizacji Pracy, Guy Ryder podkreśla, że COVID-19 ujawnił kruchość naszych systemów gospodarczych, ukazując jak niebezpieczne jest nieobjęte systemem ubezpieczeń społecznych pracowników w niestandardowych formach zatrudnienia. Zaznacza również, że służba zdrowia powinna otrzymywać jak najwięcej wsparcia, jako pierwsza linia walki z pandemią.

Praca zdalna

Obecnie bardzo powszechną formą pracy, stała się telepraca za pośrednictwem różnego rodzaju platform elektronicznych. Aby telepraca wykorzystywana w czasie pandemii była efektywna, warto przestrzegać kilku zasad, które proponuje ekspert MOP Jon Messenger:

  1. Odpowiednie wsparcie kierownictwa- zwłaszcza podejście skupiające się na wynikach pracy, które wymaga precyzyjnego zidentyfikowania zadań i głównych celów, odpowiedniego monitorowania realizacji pracy bez konieczności jej nadmiernego raportowania.
  2. Udostępnienie narzędzi pracy (w tym laptopów i aplikacji), platform do komunikacji z kierownictwem i współpracownikami oraz niezbędnego przeszkolenia.
  3. Jasne zasady i klarowne oczekiwania co do wyników telepracy, jej godzin, sposobu raportowania, możliwości kontaktu i dyspozycyjności pracowników.
  4. Umożliwienie elastyczności czasowej pracownikom, aby mogli wykonywać pracę w najbardziej dogodnym dla nich momencie, godząc obowiązki domowe, ale pozostając jednocześnie w kontakcie w godzinach pracy firmy.
  5. Wzajemne zaufanie, które stanowi warunek efektywności telepracy.

Tegoroczny temat obchodów

Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła w związku z pandemią nowy temat dnia, który brzmi ” Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie”. Głównym celem obchodów jest ukazanie problemu zwalczania chorób zakaźnych w pracy, a w szczególności pandemii COVID-19. Obchody skoncentrują się na problemie zapewnienia odpowiedniej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przedsiębiorstw, które wznowią swoją działalność, a także na pracowników, którzy walczą z pandemią narażając własne życie- w szczególności służy zdrowia.