18 porad jak zapobiegać COVID-19 w swoim zakładzie pracy

Sytuacja panująca w naszym kraju jest dla wszystkich bardzo trudna. Dlatego, aby zwiekszyć bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy, warto już od samego początku przestrzegać zaleceń instytucji państwowych. Poniżej znajdziesz 18 wartościowych porad, które pomogą Ci, zapobiec wirusowi w swoim zakładzie pracy. Możesz również podzielić się swoimi radami, zostawiając nam komentarz.

18 porad jak walczyć z COVID-19 w swoim zakładzie pracy:

 1. Rozmawiaj z pracownikami w zakresie zasad higieny i innych środków ostrożności, rekomendowanych przez instytucje państwowe. Zwróć również uwagę na tryb postępowania w razie zauważenia u siebie lub współpracowników objawów zakażenia.
 2. Stwórz materiały edukacyjne lub wykorzystaj te, proponowane przez instytucje państwowe. Wywieś ważne numery telefonu w miejscach ogólnodostępnych oraz adresy Szpitali Zakaźnych w swojej okolicy. Możesz również skontaktować się z lokalną stacją sanitarno- epidemiologiczną, w celu uzyskania porad.
 3. Opracuj plan postępowania w przypadku stwierdzenia potwierdzonego lub podejrzewanego przypadku COVID-19 w miejscu pracy, obejmującego między innymi zgłaszanie, monitorowanie i dezynfekcję zgodnie z krajowymi wytycznymi.
 4. Zapewnij zwiększoną ilość środków higienicznych: mydło, płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki itp.
 5. Zadbaj o dezynfekcję części wspólnych. Promuj wśród pracowników kulturę regularnego wycierania biurek i stanowisk pracy.
 6. Promuj dobrą higienę oddychania w miejscu pracy, np. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką w przypadku kaszlu lub kichania.
 7. Umieść dozowniki do pocierania rąk w widocznych miejscach i zapewnij regularne ich napełnianie.
 8. Używaj tylko jednorazowych ręczników papierowych, zrezygnuj z suszarek automatycznych, które w łatwy sposób mogą roznosić zarazki.
 9. Unikaj grupowych spotkań. Jeżeli jest to możliwe, przejdź na pracę zdalną.
 10. Jesli praca zdalna nie jest możliwa, należy wprowadzić zmiany w celu uniknięcia dużej koncentracji pracowników w zakładzie.
 11. Ogranicz liczbę pracowników przebywających w jednym pomieszczeniu.
 12. Wyłącz automaty z napojami i przekąskami, a z jedzenia na wynos zrezygnuj.
 13. Zostaw otwarte drzwi do pieszczeń, tak aby uniknąć zbędnego dotykania części wspólnych.
 14. Wprowadź zakaz palenia, ograniczy to grupowe zebrania się pracowników.
 15. Monitoruj sytuację i na bieżąco stosuj się do zaleceń wydanych przez instytucje państwowe. Informuj o tym również pracowników, czym więcej informacji dotrze do pracownika, tym bardziej uspokoisz atmosferę w pracy.
 16. Analizuj procedury, zapewne będzie trzeba je dopasować do zaleceń organów państwowych. 
 17. Wstrzymaj delegacje i inne wyjazdy służbowe. 
 18. Współpraca to podstawa- wspierajcie się i dążcie razem do opanowani sytuacji w swoim zakładzie pracy.